2020-01-29

T-vormigste

T-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van T-vormig

2017-10-17

S-vormigste

S-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van S-vormig

2017-10-17

V-vormigste

V-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van V-vormig

2019-03-14

T. T

T. T - afkorting van Telegraphic Transfer. Zie aldaar.

2019-07-17

t. t

t. t. - (onder brieven) = totus tuus; geheel de uwe.

2017-10-17

Z-vormigste

Z-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van Z-vormig

2017-10-17

L-vormigste

L-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van L-vormig

2017-10-17

U-vormigste

U-vormigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van U-vormig

2019-01-17

T

T, de 20ste letter van ons alphabet, de Grieksch-Phoenicische tau, beteekent als Rom. vóórnaam Titus, staat dikwijls voorTestament en bij plantennamen voor Tournefort. Verdere afkortingen zijn: t. a. p. = ter aangehaalde plaatse; t. à t. = tout à toi (geheel de uwe); t. à v. = tout à vous (als boven); T. C. = télégramme collationné; T. C. D. = Trinity College, Dublin; T. F. = travaux forcés (dwangarbeid); T. H. W. M. = Trinity High-water mark; T. O. = Telegraph Office of: turn over (sl...

2018-12-02

T

T - v. (-’s), de 20ste letter van het alphabet; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met T beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal l6O; — verder in afkortingen : T. — (muz.) tenor — zie aldaar; — (muz.) tutti — allen, alle stemmen te zamen; — T. — (bij Lat. eigennamen) afkorting voor Titus, Tullus, Tullius; — T. — (in de mystische theosophie) het zinnebeeld der voortbrengingskracht; — t. — (in natuurkundige formules) tijd: — koo...

2017-03-28

t

t - Aanduiding voor de afloopdatum van een afgeleid product ofwel derivaat.

2019-10-14

T

Terwille van stotteraars in 't alfabet opgenomen.

2019-10-22

T

Twintigste letter van het alphabet, overeenkomend met de Grieksche tau (T, ?). Stelt voor den stemloozen, explosieven, dentalen ➝ medeklinker. Afkortingen: T in Lat. inscripties e.d. = tertius, Titus, tribunus, enz.; t. in de muziek = ➝ tenor, ook wel (Ital.) tutti (allen tegelijk), ook, in verbinding met een cijfer, voor: tempo, bijv. T 1° = tempo primo (eerste tempo); t = ton; t. = (Lat.) tomus of (Fr.) tôme, deel (van een boekwerk); Ta in de scheikunde = ➝ tantalium; t.a....

2018-08-20

T

T is de negentiende letter van ons alphabet en draagt in het Grieksch en Hebreeuwsch den naam van tau. Bij hare uitspraak kan het bovengedeelte der tong tot het gehemelte naderen (of dit aanraken, dorsale articulatie) of de punt der tong zich naar de tandkassen der bovenkaak ombuigen (alveolaire articulatie) of de voorste zoom der tong zich lepelvormig ombuigen en zich naar het harde gehemelte achter de tandkassen der bovenkaak verheffen (cerebrale articulatie). De eerste articulatie is vooral i...

2017-11-14

t

t - afkorting 1. ton (1000 kilo) ♢ dat schip weegt meer dan een t Afkorting: t

2017-10-17

't

't - Persoonlijk voornaamwoord 1. clitische vorm van het onzijdig: het 't - Onbepaald voornaamwoord 1. clitische vorm: het 't - Lidwoord 1. clitische vorm van het onzijdig bepaald lidwoord: het

2019-07-17

t. à t

t. à t. - = tout à toi: geheel de uwe.

2019-09-19

P. T. T

= Post, Telegraaf, Telefoon.

2019-09-19

t. a. t

(onder brieven) =tout a toi, (Fr.) geheel de uwe.

2019-03-14

S. s. t. t

S. s. t. t - met voorbehoud der titels. Afkorting von Salvis titulus.