Wat is de betekenis van Strijp?

1985
2021-07-28
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

STRIJP

voormalige Noordbrabantse gemeente, 940 ha groot, in 1920 bij Eindhoven gevoegd, oudtijds Strithem geheten; telde bij de annexatie 7045 inwoners; de linnenfabriek van J. Elias was er de grootste onderneming. Ook kerkdorp in de Noordbrabantse gemeente Aarle-Rixtel, 60 inwoners (1986).

Lees verder
1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Strijp

Ned. dorp in de gemeente →Eindhoven.

1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Strijp

Stadsdeel van ➝ Eindhoven, vóór 1920 een aparte gemeente.

1916
2021-07-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Strijp

Strijp - voormalige gem. in N.-Brabant, ten W. van Eindhoven, in 1919 daarmee vereenigd. Oorspronkelijk leefde de bevolking alleen van landbouw, doch in de laatste jaren heeft zich de textiel-nijverheid van Eindhoven ook tot hier uitgebreid ; daardoor is de bevolking sedert 1890 verdrievoudigd en bedroeg bij de. annexatie 5100 zielen.