Wat is de betekenis van stembanden?

2024-07-19
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

stembanden

stembanden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord stemband

2024-07-19
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

stembanden

de elastische banden in het strottehoofd, die door hun grotere of geringere spanning de hoogte van de stem, ontstaan door de luchtstroom, bepalen.

2024-07-19
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

stembanden

(ware en valse), twee paar slijmvliesplooien in strottehoofd. Door draaiing van bekervormige kraakbeentjes om hun verticale as wordt de stemspleet verwijd of vernauwd. De stembanden worden door spiertjes meer of minder gespannen en bij nauwe stemspleet door de uitgeademde lucht min of meer (toonsterkte) in trilling gebracht, dan ontstaat geluid dat...

2024-07-19
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Stembanden

chordae vocales, plicae —, zijn twee vliezige plooien aan weerskanten binnen in het strottenhoofd. De bovenste twee zijn onbeweeglijk en heten de valse stembanden; daaronder liggen de twee echte stembanden, die naar en uit elkaar kunnen bewegen en waarvan we de spanning ook kunnen regelen.

2024-07-19
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Stembanden

zijn 2 wandstandige vliezen die in het strottenhoofd gelegen zijn en die een V-vormige opening vrij laten waardoor de ademlucht kan passeren. De s. stellen het dier in staat geluid voort te brengen. Bij het paard zijn de s. soms verlamd. Deze afwijking noemt men cornage.

2024-07-19
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Stembanden

deel v/h geluidsorgaan bij mensch en dier; lipvormige, symmetrische organen i/h strottenhoofd ( → keel) v. voren naar achteren gespannen.

2024-07-19
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Stembanden

→ Keel.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-19
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Stembanden

zie Strottenhoofd.