Wat is de betekenis van Staffelmethode?

1994
2021-05-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Staffelmethode

[naar Du. Staffel = trap, sport] bep. methode van renteberekening in rekening-courant, waarbij na elke wijziging het saldo bepaald en de rente daarvan berekend wordt over de tijd dat dit onveranderd blijft (bijv. bij spaarbanken); vorm van boekhouden waarbij elke post, hetzij credit of debet, onder de vorige wordt geplaatst en het saldo bepa...

Lees verder
1973
2021-05-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

staffelmethode

v., 1. wijze van renteberekening in rekening-courant, door bij elke wijziging het saldo te bepalen en daarvan de interest te berekenen gedurende de tijd dat dit onveranderd blijft; 2. vorm van boekhouden waarbij ingang en uitgang onder elkaar worden opgeschreven en voortdurend worden gesaldeerd.

Lees verder
1950
2021-05-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

STAFFELMETHODE

v., 1. (boekh.) wijze van renteberekening in rekening-courant, door bij elke wijziging het saldo te bepalen en daarvan de interest te berekenen gedurende de tijd, dat dit onveranderd blijft; 2. vorm van boekhouden waarbij niet de ingang en uitgang in een debetzijde en een creditzijde tegenover elkander worden gesteld, doch waarbij de ingang en de...

Lees verder
1949
2021-05-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Staffelmethode

wijze van renteberekening, waarbij de rente steeds wordt berekend over het saldo, dat bij iedere wijziging in de rekening-courant ontstaat.

1948
2021-05-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

staffelmethode

v. methode om de rekening-courant in trapladdervorm op te maken (i. spaarbankboekjes).

1933
2021-05-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Staffelmethode

➝ Staffelvorm; Rekening-courant.

1916
2021-05-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Staffelmethode

Staffelmethode - zie REKENING-COURANT.

1910
2021-05-14
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Staffelmethode

Staffelmethode - methode van de renteberekening in rekeningcourant vooral bij spaarbanken toegepast. De gestorte bedragen worden dan bij elke terugbetaling daarmede verminderd en bij bijstorting daarmede vermeerderd, zoodat het saldo steeds (behoudens den intrest) het werkelijk verschuldigd bedrag aangeeft. Door dit bijen aftellen van bedragen komt...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten