Synoniemen van sproeien

2020-01-27

sproeien

sproeien - regelmatig werkwoord uitspraak: sproei-en 1. het in veel fijne druppels over iets heen gooien ♢ als het droog is, moet je de tuin sproeien Regelmatig werkwoord: sproei-en ik sproei jij/u sproeit hij/zij sproeit wij/zij/jullie sproeien

 • 2019-05-01

  Alodiseren

  Alodiseren - conserveren van → aluminium door het, na ontvetting, door dompelen, sproeien, kwasten of opwalsen te behandelen met warme Alodine. Hierdoor ontstaat op het aluminiumoppervlak een amorfe fosfaaten/of chromaatlaag. Alodine, sinds 1945 over de gehele wereld in gebruik, geeft aluminium een zeer langdurige en krachtige corrosieweerstand en verbetert de verfhechting in hoge mate.

  2018-11-09

  Bourgondische pap

  Bourgondische pap wordt veel in plaats van Bordeausche gebruikt bij het sproeien van aardappelen tegen de ziekte. In plaats van de moeilijk vermengbare kalk, wordt de oplosbare soda met kopervitriool vermengd. Dikwijls klachten over beschadiging van het loof.

  2019-04-24

  Corona-ontlading

  Corona-ontlading - Wanneer tusschen twee geleiders in een gas een electrische spanning aangelegd wordt (electriseermachine, hoogspanningstransformator), kan, zonder dat eigenlijke doorslag (boog- of vonkontlading) optreedt, een ontlading plaats hebben (corona, sproeien, pluimontlading). In het bijzonder treedt c.-o. op bij hoogspanningsnetten. Zij stelt een bovenste grens (ca. 200 kV) aan de toelaatbare spanning en veroorzaakt een energieverlies, dat vele kW per km kan bedragen (corona-verliezen...

  2019-07-04

  Gasreiniging

  Gasreiniging - electrische, een door Cotterell gevonden methode om gassen van stof, rookdeeltjes e.d. te bevrijden, door deze te voeren tusschen een stel electroden, waartusschen een gelijkspanning van bijv. 60.000 volt wordt onderhouden. De electroden moeten sproeien (➝Corona-ontlading), zoodat talrijke ➝gasionen worden gevormd, waarop de deeltjes neerslaan. W. de Groot.

  2019-01-10

  Leidsche flesch

  Leidsche flesch, - electrostatische condensator in den vorm eener flesch, aan binnen- en buitenzijde voor een deel met bladtin beplakt. Deze twee lagen bladtin vormen de beide bekleedselen, het glas het diëlectricum van den condensator. De afstand door de lucht van de beide bekleedselen is vrij groot, wanneer de niet beplakte glazen rand breed genomen wordt. Desniettemin heeft bij hooge spannning overgang van electriciteit plaats in den vorm van bundelontlading (sproeien van den condensator). D...

  2017-11-02

  sproei

  sproei - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van sproeien ♢ Ik sproei 2. gebiedende wijs van sproeien sproei! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van sproeien sproei je?

  2017-11-02

  sproeit

  sproeit - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van sproeien ♢ Jij sproeit 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van sproeien ♢ Hij sproeit 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van sproeien sproeit!

  2017-12-04

  gesproeid

  gesproeid - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van sproeien

  2017-10-17

  benevelen

  benevelen - Werkwoord Woordherkomst afgeleid van nevelen met het voorvoegsel be- Synoniemen [1] bedwelmen, narcotiseren, verdoven, wegmaken [2] verdwazen, verwarren, verduisteren [3] bevochtigen, sproeien

  2017-11-10

  besproeien

  besproeien - Werkwoord 1. (ov) natmaken met fijne druppels Hij besproeit de bloemetjes momenteel. Woordherkomst Afgeleid van sproeien met het voorvoegsel be-.

  2017-11-02

  sproeiden

  sproeiden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van sproeien ♢Wij sproeiden ♢Jullie sproeiden ♢Zij sproeiden

  2016-12-22

  Beluchting

  Beluchting is een techniek die gebruikt wordt bij de behandeling van water waar ook zuurstof voor nodig is, ook wel bekend als aërobe biologische waterzuivering. Of water wordt in contact gebracht met waterdruppels door te sproeien of lucht wordt in contact gebracht met beluchtingapparaten. Lucht wordt door het water geperst door middel van bubbels, op die manier wordt er zuurstof aan het water toegevoegd.

  2017-10-17

  bevloeien

  bevloeien - Werkwoord 1. (landbouw) Water op een stuk land brengen, vooral ter bevordering van de groei van landbouwgewassen bij droogte. Woordherkomst afgeleid van vloeien met het voorvoegsel be- Synoniemen begieten, gieten, sproeien, bewateren besproeien, irrigeren, water geven

  2017-11-02

  sproeide

  sproeide - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van sproeien ♢Ik sproeide ♢Jij sproeide ♢Hij, zij, het sproeide

  2019-09-18

  Militaire wegen

  van oudsher belangrijk bij oorlogvoering, waren reeds bekend bij Perzen, Grieken en Romeinen. Moderne legers zijn voor den aanvoer van munitie en levensmiddelen geheel afhankelijk van de wegen. Hoe sneller het optreden is, hoe moeilijker de bouw van m. w. Aanvankelijk effent men slechts het terrein, hetzij met honderden arbeiders, hetzij met machines, en graaft men bermslooten voor de ontwatering. Soms volstaat men met een ➝ colonneweg, in het etappengebied maakt men soliede verhardingen (met...

  2017-10-31

  mestinjectie

  mestinjectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mest-in-jek-sie 1. inspuiting van vloeibare mest in de bodem ♢de meeste boeren sproeien de mest niet meer over het land, maar werken met mestinjectie Zelfstandig naamwoord: mest-in-jek-sie de mestinjectie de mestinjecties

  2017-11-14

  sproeier

  sproeier - zelfstandig naamwoord uitspraak: sproei-er 1. apparaat om mee te sproeien ♢ vanwege de droogte zetten we straks de sproeier aan in de tuin Zelfstandig naamwoord: sproei-er de sproeier de sproeiers het sproeiertje

  2017-11-14

  dompelpomp

  dompelpomp - zelfstandig naamwoord uitspraak: dom-pel-pomp 1. pomp die onder het wateroppervlak werkt ♢ we gebruiken een dompelpomp om de tuin te sproeien Zelfstandig naamwoord: dom-pel-pomp de dompelpomp de dompelpompen het dompelpompje

  2017-11-14

  gazonsproeier

  gazonsproeier - zelfstandig naamwoord uitspraak: ga-zon-sproei-er 1. watersproeier met armen die door waterdruk bewogen worden ♢ de gazonsproeier stond tijdens het sproeien gezellig rond te draaien Zelfstandig naamwoord: ga-zon-sproei-er de gazonsproeier de gazonsproeiers