Wat is de betekenis van spraakleer?

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

spraakleer

spraakleer - Zelfstandignaamwoord 1. een stelsel van regelmatigheden die optreden in een taal Kinderen leren een taal zonder zich bewust te zijn van enige spraakleer. Woordherkomst samenstelling van spraak en leer Synoniemen grammatica, spraakkunst

2023-09-26
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

spraakleer

spraakleer - De studie van de regels van een taal die de klanken, woorden, zinnen en elementen als de structuur, de combinatie en interpretatie bepalen.

Direct toegang tot alle 9 resultaten over spraakleer?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Spraakleer

s., spraekleare.

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SPRAAKLEER

v., spraakkunst.

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

spraakleer

v.; spraakkunst.

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

spraakleer

('spra:k) v. (-en) spraakkunst. Syn. grammatika.

2023-09-26
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Spraakleer

vat op wetenschappelijke wijze de regels samen, volgens welke men een taal spreekt en schrijft. De S. laat zich in drie afdeelingen splitsen: 1. de kennis der afz. letters, van haar gebruik, uitspraak enz.; 2. de woordvorming, -gronding en -buiging -(etymologie); 3. de woordvoeging of samenstelling der volzinnen (syntaxis).

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SPRAAKLEER

SPRAAKLEER - v. spraakkunst; ...MAKEND, bn. dat de spraak of de taal vormt, maakt, wijzigt: de spraakmakende gemeente, het geheele volk; ...ORGAAN, o. (...ganen), spreekorgaan; ...VERMOGEN, o. het vermogen om te kunnen spreken : het spraakvermogen missen, verliezen; ...VERWARRING, v. (-en), verwarring van spraak : de spraakverwarring te Babel; d...

2023-09-26
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Spraakleer

Spraakleer (De) of spraakkunst (grammatica) bevat de regels, volgens welke men eene taal met juistheid spreken en schrijven kan; zij bestaat uit de kennis van de afzonderlijke letters en van haar gebruik, uitspraak, nadruk enz, — de woordvorming, woordgronding en woordbuiging (etymologie), — en de woordvoeging of zamenstelling der volzinnen (syntax...