Wat is de betekenis van sporadisch?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Sporadisch

Sporadisch is een Nederlands woord dat "af en toe" of "afwisselend" betekent. Het wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven wat af en toe gebeurt, in plaats van regelmatig of volgens een vast schema. Bijvoorbeeld, iemand kan zeggen "Ik ga sporadisch naar de sportschool" (Ik ga af en toe naar de sportschool), wat aange...

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

sporadisch

sporadisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. (medisch), (biologie) niet algemeen voorkomend, zeldzaam Er zijn sporadische gevallen van deze ziekte geconstateerd, maar een epidemie is niet waarschijnlijk. sporadisch - Bijwoord 1. zelden voorkomend Deze on...

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

sporadisch

sporadisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: spo-ra-dies 1. bijna nooit ♢ die ziekte komt sporadisch voor Bijvoeglijk naamwoord: spo-ra-dies de/het sporadische ... Synoniemen zelden Tegenstellingen dikwijls...

2024-05-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sporadisch

[via MLat. van Gr. sporadikos, van sporas, sporados = verstrooid, her en der; vgl. speirein = zaaien] verstrooid, hier en daar, zeldzaam vóórkomend.

2024-05-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sporadisch

zeldzaam; af en toe

2024-05-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

sporadisch

verspreid, af en toe, zeldzaam: gevallen van pokken komen in onze streken nog slechts sporadisch voor.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sporadisch

verstrooid, op zich zelf staande.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Sporadisch

Zonder onderling verband. Wanneer men zegt, dat een ziekte s. voorkomt, wil men daarmee zeggen, dat de ziektegevallen geen verband met elkander houden. Veelal wordt het woord ook gebruikt voor verstrooid, zeldzaam.