Wat is de betekenis van spijkerschrift?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

spijkerschrift

spijkerschrift - Zelfstandignaamwoord 1. een schriftsysteem gebaseerd op tekens gemaakt door een schrijfstift in zachte klei in te drukken Het spijkerschrift van Sumer en Akkad is het oudste schriftstelsel op aarde. Woordherkomst samenstelling van spijker en schrift

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

spijkerschrift

spijkerschrift - zelfstandig naamwoord uitspraak: spij-ker-schrift 1. schriftsysteem van tekens die bestaan uit spijkers die in zachte klei gedrukt zijn ♢ het schrift van de Soemeriërs was een vorm van spijkerschrift Zelfstandig naamwoord: spi...

2024-02-29
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

spijkerschrift

Oudst bekende geschreven taal in beelden, ontwikkeld door Soemeriërs en gevonden op kleitabletten (omstreeks 3000 voor Chr.).

2024-02-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

spijkerschrift

uit wigvormige streepjes samengestelde schrifttekens, met name in Babylonië en Oud-Perzië gebruikt.

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

spijkerschrift

spijkerschrift - Schrift dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de Sumerische taal in het 3e millennium v.C., dat bestaat uit karakters die met een wigvormige stilet in klei zijn vervaardigd.

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

spijkerschrift

het schrift van de oude Vooraziatische volken (Assyriërs, Babyloniërs, Perzen). De lettergrepen bestonden uit wigvormige, spijkerachtige tekens. Deze tekens werden met een scherp gepunte rietstengel in de weke klei van een soort kleitafeltje ingedrukt en ingegrift; vervolgens werden deze kleitafeltjes hard gebakken. Het spijkerschrift is...

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SPIJKERSCHRIFT

o., soort van schrift in de gedaante van spijkers en wiggen : het spijkerschrift der Assyriërs en Babyloniërs.

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Spijkerschrift

oorspr. Sumerisch lettergreepschrift. De tekens werden in kleitabletten of cylinders gekrast en bestonden uit rechte lijnen, die door haar vorm aanleiding gaven tot de naam S. Oudste inscripties van ca 3500 v.C. Ontwikkeld door Assyriërs en Babyloniërs. Perzen en Phoeniciërs vormden een alfabetisch S.

2024-02-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Spijkerschrift

of wigschrift (Eng.: cuneiform writing, Duits: Keilschrift, Frans: écriture cunéiforme) ontleent zijn naam aan de samenstelling der enkele tekens uit wiggen (of spijkers) en driehoeken. Deze vorm der schrifttekens is te verklaren uit het schrijfmateriaal: de aanvankelijk zachte klei, die in de alluviale vla...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

spijkerschrift

o. (schrift der oude Babyloniers, reeds ± 2000 jaar v. C., waarvan de tekens lijken op spijkers).

2024-02-29
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Spijkerschrift

Het schrift der Babyloniërs en Assyriërs, overeenkomend met de hyeroglyphen der Egyptenaren. Het spijkerschrift bestaat uit wiggen en haken. Elk teeken stelt een lettergreep voor; er zijn 250 teekens. In 1774 werd de sleutel gevonden. De kennis van het spijkerschrift ging zeer vooruit, toen men op een rots bij Bisuntum een afbeelding van...

2024-02-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Spijkerschrift

oud-Babylonisch schrift, oorspr. een beeldschrift ( → schrift), dat echter later geschematiseerd werd en zoodoende kwam te bestaan uit teekens, waaraan een bepaalde (afgesproken) beteekenis werd gehecht. De teekens werden m/e → stilus in kleitafeltes gegraveerd, zoodanig, dat alle lijnen een wig- of spijkervorm vertoonden. Eerst i/h begin...

2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Spijkerschrift

is bij meerdere volken van het oude Oosten in gebruik geweest. A) Het Soemerische spijkerschrift is tusschen 4000 en 3500 uitgevonden door de Soemeriërs, niet-Semietische bewoners van Z. Babylonië. Als schrijfmateriaal gebruikte men klei, die na het schrijven in het vuur of in de zon werd verhard, en als schrijfstift een reep van een bamb...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

spijkerschrift

o. keilschrift.

2024-02-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Spijkerschrift

Zoals de Egyptenaren in hiëroglyphen schreven, bedienden de Babyloniërs en Assyriërs zich van spijkerschrift. Reeds in 1621 had dit schrift de aandacht getrokken en was het vermoeden ontstaan, dat dit van links naar rechts gelezen moest worden. In 1674 werd een volkomen gaaf bewaarde tekst gepubliceerd, waaruit bleek, dat dit schrift...

2024-02-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Spijkerschrift

De ontcijfering van het spijkerschrift heeft een aanvang genomen in het begin der vorige eeuw. Reeds lang tevoren had dit schrift de aandacht getrokken door zijn eigenaardigen vorm. Europeanen, die in Perzië reisden, staarden met verwondering de inscripties aan, die op rotsen en bouwwerken waren aangebracht, — inscripties, waar ze niets...

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Spijkerschrift

Spijkerschrift - Dit is uitgevonden door de Sumeriërs (zie BABYLONIË), overgenomen en verder ontwikkeld door de Semietische Babyloniërs ; later hebben allerlei volken in W.-Azië het s. (soms ook de Babyl. taal) gebezigd ; in den El-Amarna-tijd (1400 v. C.) was het algemeen in gebruik. Later is het door ’t Arameesche letterschrift verdrongen. — Het...

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

spijkerschrift

o., soort van schrift in de gedaante van spijkers en wiggen. (e) Spijkerschrift komt vooral op kleitabletten van het oude Mesopotamië voor. De benaming is strikt genomen pas vanaf de 26e eeuw v.C. toepasselijk: toen ging men de van oorsprong pictografische, lineaire tekens, die met een graveerstift getekend werden, enigermate schematiseren en...

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Spijkerschrift

(duitsch: Keilschrift; fr.: écriture cunéiforme; engelsch: cuneiform inscriptions) wordt aldus genoemd naar de teekens, die de gedaante van spijkers of wiggen vertoonen. Reeds veel vroeger waren de wigvormige opschriften van Persepolis den europeeschen reiziger in ’t oog gevallen, bijv. Pietrodella Valle (in een brief van 1621)....