2020-04-03

Segment

Een gedeelte van de tekst dat op logische gronden een geheel vormt, bijvoorbeeld een vraag met het bijbehorende antwoord.

2020-04-03

segment

segment - zelfstandig naamwoord uitspraak: seg-ment 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ de brug is opgebouwd uit losse segmenten Zelfstandig naamwoord: seg-ment het segment de segmenten het segmentje Synoniemen bestanddeel, brok, component, deel, element, gedeelte, lid, onderdeel, part, smal...

2020-04-03

SEGMENT

SEGMENT - o. (-en), (wisk.) een gedeelte van eene der zijden eener vlakke figuur, dat door eene lijn, die aan zekere eigenschappen voldoet, wordt afgesneden; een gedeelte van een cirkelvlak, dat door eene koorde wordt afgesneden ; een bolsegment is het gedeelte van een bol, door een plat vlak afgesneden. SEGMENTJE, o. (-s).

2020-04-03

Segment

Segment - 1) afsnijdsel van een rechte of kromme lijn. 2) oppervlakte, begrensd door een boog van een kromme lijn en de koorde, die dezen boog onderspant. Een bolsegment is het gedeelte van den bol, dat door een plat vlak wordt afgesneden.

2020-04-03

Segment

Segment (Een) is in de meetkunde een gedeelte van eene der zijden eener figuur, afgesneden door eene lijn of door een vlak, dat aan zekere voorwaarden voldoet. Een cirkelsegment is een gedeelte van een cirkel, afgesneden door eene koorde, — en een bolvormig segment eene gedeelte van een bol, hetwelk daarvan wordt afgesneden door een plat vlak.

2020-04-03

segment

segment - o., stuk van een cirkeltusschen een koorde (lijn) en den boog, dien deze onderspant.

2020-04-03

segment

o. cirkelstuk, begrepen tussen een koorde en de boog, die zij onderspant; gedeelte v. e. bol, dat langs een plat vlak is afgesneden.

2020-04-03

Segment

1° (meetk.) a) deel van een plat vlak, begrensd door een kromme en een rechte lijn (bijv. cirkelsegment, → Cirkel). b) Deel der ruimte begrensd door een gebogen oppervlak en een plat vlak (bijv. bolsegment, → Bol). Zie ook → Lijnsegment. 2° (Dierk.) → Segmentatie (1°).

2020-04-03

segment

(seg'ment) o. (-en ; -je) [Fr. < Lat. segmentum < secare, snijden .→. het afgesnedene] I. Eig. gedeelte nl. 1. Wisk. gedeelte van een → cirkel, begrepen tussen een koorde en haar boog. 2. Wisk. gedeelte van een bol begrensd door een grote of kleine cirkel en een deel van het oppervlak. 3. gedeelte van het dierlijk lichaam of van een plant zoals er verscheidene op elkaar volgen : de insekten bestaan uit -en. II. Metf. voorwerp in de vorm van een segment (I1, 2): het van ee...

2020-04-03

segment

of metameer (G., meta = mede-; meros = deel), deel van het lichaam vormt functioneel en morfologisch een eenheid, ➝ somieten.