Wat is de betekenis van Schrijftaal?

1994
2020-11-30
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Schrijftaal

Formele of ouderwetse taal met formuleringen als ‘thans’, ‘aangaande’, ‘alsmede’, en ‘desbetreffendes’. Schrijf liever moderner.

1973
2020-11-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schrijftaal

v./m., geschreven taal, taal die men bij het schrijven pleegt te gebruiken, in zinsbouw en woordenkeus min of meer afwijkend van de spreektaal.

1933
2020-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schrijftaal

➝ Algemeen beschaafd Nederlandsch.