Wat is de betekenis van Schoonebeek?

2002
2021-04-22
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Schoonebeek

In Schoonebeek staat de enige 'boo' die Nederland nog rijk is. Het is een koeherdershut, waar de Drentse 'cowboy' en zijn vee vroeger de nacht doorbrachten. De hut is te bezichtigen na afspraak via Zwaantje Hans Stokmans Hof. Deze museumboerderij is de enige plaats in Nederland waar nog authentieke zandtapijten worden gestrooid. Vroeger maakten de...

Lees verder
1981
2021-04-22
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Schoonebeek

(7500 inwoners), een dorp in het zuidoosten van de provincie Drente, vroeger bekend door de turfgraverij (het Amsterdamse Veld), thans door de oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij; dagelijkse produktie 2800 ton.

1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Schoonebeek

Ned. gemeente in de prov. Drenthe, 60,24 km2 (zand, laagveen), 7650 inw., 38% n.h., 42% r.k., 13% geref. en 7% g. kerkg. Tot de gemeente behoren de dorpen Oud-Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen. Van de merkwaardige boën (boden), de stallen van de bokeren (herders), zijn er nog twee over. Oude Saksische boerderijen staan in Oostersebos...

Lees verder
1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schoonebeek

gemeente in Drente. 5390 ha, 4712 inw. Landbouw, veeteelt. Belangrijke aardoliebronnen.

Lees verder
1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schoonebeek

Gem. in het Z.O. van de prov. Drente; omvat Oud- en Nieuw-Schoonebeek, Ouden Nieuw-Schoonebeekerveld; ca. 3600 inw., waarvan 62,9% Prot. (vooral Oud-Schoonebeek), 35,9% Kath. (vormend de parochie Nieuw-Schoonebeek), 1,2% onkerkelijk; opp. 5346 ha, waarvan 26% bouwland, 26% weiland, 45% woest. Landbouw, veeteelt, veenderij, turfstrooiselfabr., 2 zui...

Lees verder
1916
2021-04-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schoonebeek

Schoonebeek - gem. in ’t uiterste Z.O. van Drente, langs de Duitsche grens ; 4186 H.A., bijna alles hoogveen, dat men thans begint af te graven. Langs ’t Schoonebeker Diep liggen goede graslanden. De gem., in 1875 van Dalen gescheiden, bevat de dorpen OudS. en Nieuw-S., die zich in de lengte langs den rijweg uitstrekken. Zij telt 2700 inw. en gaat...

Lees verder