Wat is de betekenis van scharnier?

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

scharnier

scharnier - zelfstandig naamwoord uitspraak: schar-nier 1. verbindingsstuk tussen deurpost en deur ♢ door de scharnieren kan de deur open en dicht Zelfstandig naamwoord: schar-nier het scharnier ...

2023-09-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

scharnier

een inrichting om twee voorwerpen draaibaar te verbinden, bestaande uit twee, soms meer delen die in elkaar grijpen en verbonden zijn door een pen, waaromheen ze kunnen draaien, b.v. bij vensters en deuren.

Direct toegang tot alle 13 resultaten over scharnier?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Scharnier

s.n., knier, knierbân.

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Scharnier

scharnier.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Scharnier

o. (-en), inrichting om twee voorwerpen draaibaar ten opzichte van elkaar te verbinden, bestaande uit twee stukken metaal die in elkaar grijpen en met een doorlopende pen verenigd zijn, om welke de beide delen zich bewegen, ook knier geheten; — scharnier met dubbele leden, waarvan het ene blad onder, boven en in ’t midden...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Scharnier

bouwkundig onderdeel om deuren, ramen enz. draaibaar te maken, S. e.d. worden samengevat onder de naam hangwerk; een verbeterde vorm van gewone platte S. vormen de kogel-S., waarin twee kleine kogellagertjes het gemakkelijk draaien en de duurzaamheid bevorderen. Doordraaiende S. maken het mogelijk een deur naar weerszijden te openen, waarbij ingebo...

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

scharnier

o. scharnieren, scharniertje (Fr. charnière: [metalen] toestel om twee voorwerpen draaibaar te verbinden, bestaande uit twee, soms meer delen, die in elkaar grijpen en verbonden zijn door een pen, om welke ze kunnen draaien; draaibare koppeling); de scharnieren van het deksel.

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Scharnier

verbindingsstuk tusschen 9 houten of metalen deelen, waardoor een daarvan open en dicht kan worden gedraaid, b.v, raam, deur, luik, enz.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Scharnier

Metalen onderdeel, waarmede o.a. deuren en ramen draaibaar aan ’t kozijn worden bevestigd. Een s. bestaat uit twee metalen plaatjes, de „bladen”, gemeenschappelijk draaibaar om één as, de scharnierpen. Eén blad wordt op het kozijn geschroefd één aan de deur. Ramen worden gewoonlijk aan twee, deur...

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

scharnier

(schar'ni:r) o. (-en; -tje) [Fr. < Lat. cardo, hengsel] metalen toestel bestaande uit twee bladen die in elkaar grijpen en verenigd zijn door een doorlopende pin, om welke zij kunnen draaien: de -en van een deur, van een ➝ passer; de pin van een heet ook duim.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Scharnier

o. (-en), 1. bouwbeslag om twee voorwerpen draaibaar ten opzichte van elkaar te maken (hangen sluitwerk); 2. gewricht tussen de schalen van een dubbele schelp; 3. (boekbinderij) plaats waar plat en rug van een gebonden boek samenkomen, kneep.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Scharnier

knier, fr. charnière, metalen inrichting in den vorm van een gewricht; bestaat uit twee deelen, welke in elkander grijpen en verbonden zijn door een pen, om welke zij kunnen draaien.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Scharnier

Scharnier - o. (-en), beweegbare vereeniging van twee stukken metaal, die in elkander grijpen en met eene doorloopende pin vereenigd zijn, om welke de beide deelen zich bewegen, ook knier geheeten; — scharnier met dubbele leden, scharnier waarvan het eene blad onder, boven en in ’t midden een oog heeft, en het andere blad twee oogen die...