Wat is de betekenis van samensteller?

2023-12-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

samensteller

Het begrip samensteller heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die iets samenstelt. iemand die een geheel samenstelt uit samengebrachte zaken, zoals teksten, afbeeldingen of kunstvoorwerpen. 2) iemand die een team mag formeren. iemand die bevoegd is om naar eigen keuze een team te formeren, meestal van sportlui.

2023-12-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

samensteller

iemand die bestaande teksten en fragmenten uit verschillende bron bijeenbrengt, al dan niet van inleiding en verklarende noten voorziet en voor publikatie gereedmaakt. - compilator.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

samensteller

samensteller - Personen die stukken informatie samenbrengen in naslagwerken zoals woordenboeken en encyclopedieën.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Samensteller

m. (-s).

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Samensteller

Samensteller - m. (-s), SAMENSTELSTER, v. (-s), die samenstelt: de samenstellers van een woordenboek, van een tijdschrift, modejournaal.