Wat is de betekenis van Saliniteit?

2016
2020-10-31
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Saliniteit

Saliniteit is de aanwezigheid van oplosbare mineralen in water.

1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

saliniteit

[<Fr.], v., zoutgehalte. (e) Meestal wordt de saliniteit uitgedrukt in milligram NaCl of chloorionen per liter. In natuurlijke wateren, behalve in rivieren en ondiep grondwater, zijn natrium en chloor de dominante ionen.

Lees verder