2020-02-19

Sabena

Sabena - Zelfstandignaamwoord 1. (luchtvaart), (letterwoord), (afkorting) de afkorting voor Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, de nationale luchtvaartmaatschappij van België tot november 2001 Sabena vloog naar verschillende Europese bestemmingen.

2020-02-19

Sabena

= Société anonyme beige d'exploitation de la Navigation Aérienne = Belgische naamlooze vennootschap tot exploitatie van het luchtverkeer. (Zie plaat; vergelijk den index in kol. 831/832.) In 1919 werd op particulier initiatief opgericht de „Sneta” = Société Nationale póur l’Etude de Transports aériens = Nationale Maatschappij tot de studie van het Luchtverkeer. In 1923 volgde oprichting van een nieuwe maatschappij door den B...

2020-02-19

Sabena

(sa'be:na) v. [Fr. S(ociété) A(nonyme) B(elge d’) E(xploitatlon de la) N(avigation) A(érienne)] Belgische naamloze maatschappij voor luchtvaartexploitatie.