2019-10-22

Requiem

Requiem is een Latijns woord en betekent: Heer, geef hun de eeuwige rust. In het Latijns is dit: "aeternam dona eis, Domine". Wanneer iemand overleden is kan een requiemmis gehouden worden; de eredienst die voorafgaat aan de begrafenis. De mis begint dan met inleidende zang bij binnenkomst van de priester. Deze introïtus van de mis is veelal gregoriaans gezongen. Diverse componisten hebben requiemmissen voor orkest, koor en solisten gecomponeerd, waaronder Mozart, Verdi, Cherubini en Berlioz. W...

2019-10-22

Requiem

Requiem (Lat . requies, rust) is de dodenmis in de roomskatholieke kerk. De benaming is ontleend aan de eerste zin van de tekst: 'Requiem aeternam dona eis, Domine' (geef hun eeuwige rust, o Heer). De structuur van het requiem, zoals die werd vastgelegd aan het eind van de 14e eeuw, was die van een normale mis waarbij het Gloria en het Credo worden weggelaten, en het Dies Irae is toegevoegd. Het vroegste polyfone requiem is dat van de Vlaamse componist Ockeghem uit ca. 1470. In de talloze requie...

2019-10-22

Requiem

Het Latijnse requies betekent rust. Een requiemmis is een mis (eredienst) voor een overledene. 'Requiem aeternam dona eis, Domine', 'Geef hen de eeuwige rust, Heer' is de aanhef van de introïtus van een katholieke voor een overledene. Van de gregoriaanse compositie van een requiemmis zijn verscheidene delen al in de tiende eeuw opgetekend. Tal van componisten componeerden requiemmissen zoals Mozart, Verdi, Fauré, Cherubini. Schumann en Berlioz.

2019-10-22

Requiem

Dit is de naam voor een lijkmis, die in de Rooms Katholieke kerk wordt gelezen of gezongen voor een overledene. Zij heet eigenlijk Missa in Requiem : mis voor de zielerust van De beginwoorden zijn: „Requiem œternam, dona eis, Domine!" oftewel „geef hun de eeuwige rust, o Heer !"

2019-10-22

requiem

Een requiem is: 1) een dodenmis in de katholieke eredienst; 2) muziek bij requiem; 3) geschrift of toneelstuk ter ere van een overledene.

2019-10-22

Requiëm

Requiëm - o. (-s), of REQUIËM-MIS, v. (-sen), (R.-K) zwarte mis (in zwarte gewaden, met zwarte altaarsieraden enz.) voor de zielerust van een overledene, ontleend aan den aanvang der -woorden requiem aefernam dona eis (geef hun de eeuwige rust); inz. eene plechtige muzikale zielmis; — muziek bij eene zielmis : de Requiems van Verhuist; een requiem componeeren.

2019-10-22

Requiem

Requiem noemt men in de R. Katholieke Kerk eene plegtige muzikale mis voor de rust van een overledene. De naam is afkomstig van den aanvang der woorden: „Requiem aeternam dona eis (Verleen hun de eeuwige rust)”. De voornaamste bestanddeelen van het requiem zijn na de inleiding: het „Dies irae”, „Domine”, „Sanctus” en „Agnus”, terwijl het „Benedictus”, „Lux aeterna” en „Libera” er desgelijks toe behooren. Men heeft muziek voor het requiem van de uitstekendste compo...

2019-10-22

Requiem

Requiem - (Lat.), het woord waarmede de Introitus van de mis voor de overledenen (zie ROUWMIS) begint. Verschillende groote meesters hebben den tekst der rouwmis op muziek gezet, zooals Mozart, Cherubini, Berlioz, Kiel, Verdi. R. wordt gebruikt voor het misformulier, de tekst zelve en de mis, de offerhandeling, voor de overledenen opgedragen.

2019-10-22

requiem

requiem - o. (r.k.) zielmis; muziek bij eene zielmis

2019-10-22

requiem

requiem - o., zielemis; de muziek of zang daarbij.

2019-10-22

Requiem

4de naamval van het Latijnse woord requies = rust, is de naam, dien de Rooms-Katholieke kerk geeft aan de mis voor een overledene en de daarbij behorende gezangen, waarvan het eerste woord luidt requiem — en verder: aeternam dona eis, Domine (geef hun de eeuwige rust, o Heer!). Het requiem wordt gecelebreerd op den dag der begrafenis, op den verjaardag van ’t afsterven, op Allerzielen (2 November) en op gewone dagen, voor welke vier gevallen evenveel verschillende misformulieren dien...

2019-10-22

requiem

(Lat.) o. zielmis; muziek en zang daarbij naar de woorden: Requiem aeternam dona ei (eis) Domine, Heer! schenk hem, haar (hun, haar) de eeuwige rust.