2019-11-20

Requestrant

verzoeker in een rechtszaak.

2019-11-20

Requestrant

Requestrant - m. (-en), REQUESTRANTE, v. (-n), onderteekenaar (-ster) van een verzoekschrift.

2019-11-20

requestrant

requestrant - m. (requestranten), onderteekenaar van een verzoekschrift, vertooner

2019-11-20

requestrant

requestrant - m., iemand, die een verzoekschrift indient.