2019-11-16

Representeeren

Representeeren - (representeerde, heeft gerepresenteerd) , vertegenwoordigen, voorstellen: iemand, eene zaak representeeren; — vertoonen, zich voordoen.

2019-11-16

representeeren

representeeren - vertegenwoordigen ; voorstellen; zich flink voordoen; gewicht hebben.

2019-11-16

representeeren

representeeren - bw. gel., vertegenwoordigen, voorstellen; vertoonen, zich voordoen