Wat is de betekenis van Repertorium?

2023-12-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

repertorium

(het, -ria) repertoire van een muziek- of toneelgezelschap, een kunstenaar enz. Tenslotte is er volkskunstgroep die Boose uit Izegem die volksdans, instrumentale volksmuziek, gemengd zingen en vlaggenzwaaien in zijn repertorium heeft. - HN, 08-08-2002.

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Repertorium

[Lat.] 1. register van ingeschreven of behandelde stukken (akten); 2. zaakregister, klapper; 3. boek met beknopte fundamentele gegevens over een bep. tak van wetenschap.


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Repertorium

naslagwerk; zaakregister

2023-12-06
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

repertorium

1. naslagwerk met een verzameling fundamentele gegevens betreffende een wetenschap. 2. zie: register.

2023-12-06
Homeopathie encyclopedie

Ilse Dorren (1987)

Repertorium

De homeopathie beschikt over zo'n tweeduizend middelen, waarvan er ruwweg duizend-al dan niet uitgebreid zijn onderzocht. Elk middel heeft een geneesmiddelbeeld met de nodige symptomen. Het is duidelijk dat zelfs de knapste homeopaat die duizenden gegevens niet uit zijn hoofd kan kennen. Daarom zijn er opzoeksystemen opgezet, waarin alle versc...

2023-12-06
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Repertorium

Een repertorium is een index met analyses van de teksten waarnaar wordt verwezen. Vgl. N.A.T. nr. 96: Een repertorium is een index met verkorte weergave van de teksten, waarnaar wordt verwezen. Voor het notariële repertoire zie de toelichting onder inhoudsopgave.

2023-12-06
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

repertorium

Repertoire (van een toneelgezelschap, van een kunstenaar). Ik wist dat wat in deze music-hall vertoond werd zeker niet de artistieke betekenis bezat van de grote drama’s, zoals de Meester der Smeltovens of De Bultenaar, die Madame Baraut in haar repertorium inschreef, BRULEZ 1950, 16. Het Verbond van Limburgse Schoolkoren heeft twee Vlaamse...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Repertorium

(Lat.), o. (...ria), register van ingeschreven, behandelde akten enz.; klapper, zaakregister: repertorium op tijdschriftartikels.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

repertorium

o. (Lat.) repertoria; (Ned.) repertoriën, repertoriums (Lat. zaakregister, aanwijzingsboek, klapper; ook: repertoire).

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Repertorium

zaakregister, klapper.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Repertorium

→ Bibliographie; Lectuurgids.

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

repertorium

('to:rium) o. (–s, ...toria) [Lat. < reperire, weervinden] repertoire.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Repertorium

[Lat. reperire, vinden], o. (-ria), 1. chronologische lijst van ingeschreven, behandelde akten enz.: het repertorium van een notaris; 2. klapper, titel-of zaakregister; 3. verzameling fundamentele gegevens betreffende een wetenschap.

2023-12-06
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Repertorium

Zie TIJDSCHRIFTEN en PERIODIEKEN.

2023-12-06
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Repertorium

Repertorium - register, met systematisch gerangschikte aanteekeningen; klapper.