2019-10-20

rama

Verouderde methode om spellen te projecteren voor een groot publiek. Het rama bestond uit een groot raamwerk en 52 rechthoekige beschilderde glazen platen (een voor iedere kaart). De platen werden gerangschikt overeenkomstig de spelverdeling. Achter iedere plaat werd een gloeilamp ontstoken, die pas uitging als de desbetreffende kaart was gespeeld. Inmiddels zijn minder omslachtige methoden ontwikkeld om spellen te vertonen. De term rama is echter als aanduiding daarvoor nog steeds in gebruik....

2019-10-20

Rama

In de Hindoe-mythologie komt Rama voor als de naam van de held van het Sanskrit epos Ramayana, Ramachandra, een van de incarnaties van Visjnoe. Het gaat terug op een Oudindisch woord met de betekenis 'liefelijk', van een wortel met de betekenis 'staat stil, heeft rust, heeft behagen'. Dit is verwant met Grieks è-rema 'rustig', Gotisch rimis 'rust', Litouws rímti 'rustig worden'. De naam is in Nederland onder meer in gebruik bij afstammelingen van een Indiase familie. Een voorbeeld is Rama Pol...

2019-10-20

Râma

Râma, - naam van Vishnoe tijdens zijn zevende incarnatie; zijn daden vormen den inhoud van het Râmâyana; oorspronkelijk was hij waarschijnlijk een menschelijke heros.

2019-10-20

Rama

incarnatie van Vishnoe, z. d. w.

2019-10-20

Rama

(Hebr., = hooggelegen), Bijbelsche naam van een groot aantal plaatsen in Palestina, waarvan de voornaamste zijn: 1° R. van Benjamin, het tegenw. Er Ram, 9 km ten N. van Jerusalem. Dit R. is bedoeld in den bekenden tekst van Mt.2.18. Daar past Matthaeus de woorden van Jer.31.15, die de droefheid beschreven van de Israëlietische moeders (in Rachel verpersoonlijkt) over de wegvoering van de Israëlieten, toe op de smart van de vrouwen van Bethlehem (eveneens in Rachel verpersoonlijkt)...