Wat is de betekenis van Raderwerk?

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

raderwerk

o. (-en), 1. geheel van op elkaar werkende raderen in een machine; machinerie die bestaat uit een aantal raderen; 2. (fig.) samenstel, inrichting, organisatie: het raderwerk van de Staat.

Lees verder
1952
2022-11-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Raderwerk

s.n., rêdwurk (it); fijn —, redtsjewurk (it).

1951
2022-11-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Räderwerk

raderwerk, uurwerk.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Raderwerk

o. (-en), 1. geheel van op elkaar werkende raderen in een werktuig of machine, machinerie die bestaat uit een aantal raderen: het raderwerk van een horloge; 2. (fig.) samenstel, inrichting, organisatie: het raderwerk van de staat; heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil.

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

raderwerk

o. (1 samenstel van in elkaar grijpende raderen, om een beweging over te brengen; 2 fig. inrichting); 1. het raderwerk van een horloge; 2. het raderwerk der regering.

Lees verder
1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

raderwerk

o. 1. Eig. samenstel van raderen: het van een horloge. 2. Metf. samenstel, inrichting; het van een administratie.

Lees verder
1916
2022-11-27
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Raderwerk

Een samenstel van raderen.

1908
2022-11-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Raderwerk

Een raderwerk, gewoonlijk bestaande uit tandraderen, wordt gebruikt voor het overbrengen van beweging resp. voor het vermeerderen of verminderen van de snelheid der beweging. Bijna bij iederen eleetrischen motor, die steeds zeer snel moeten draaien, wordt bijv. voor het verminderen der snelheid van een raderwerk gebruik gemaakt. Ook in ieder uurwer...

Lees verder