2019-08-23

Quadrupel

Quadrupel bn. viervoudig; quadrupel alliantie, viervoudig verbond, verbond van vier mogendheden (1666).

2019-08-23

quadrupel

quadrupel - bn. viervoudig; quadrupel alliantie, viervoudig verbond, verbond van vier mogendheden

2019-08-23

quadrupel

quadrupel - viervoudig.