Wat is de betekenis van Pseudoniem?

2021
2021-08-03
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Pseudoniem

Een pseudoniem is een schuilnaam. Een pseudoniem wordt vaak gebruikt als gefingeerde schrijversnaam. Een pseudoniem, ook wel een alias, betekent dus: onder een andere naam. Het is een artiestennaam of een schuilnaam. Het woord pseudoniem komt van het oud-Griekse woord ‘pseudesthai’, dat liegen betekent. Schrijvers brengen soms een boek uit onde...

Lees verder
2018
2021-08-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pseudoniem

pseudoniem - zelfstandig naamwoord uitspraak: pseu-do-niem 1. verzonnen naam ♢ het pseudoniem van Brandt Corstius is Battus Zelfstandig naamwoord: pseu-do-niem het pseudoniem de pseudoni...

Lees verder
2017
2021-08-03
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Pseudoniem

Een pseudoniem, alias of schuilnaam is de aangenomen naam van een of meer personen die duidelijk afwijkt van de corresponderende persoonsnaam of persoonsnamen. Het pseudoniem is een zelfgekozen naam en moet dus worden onderscheiden van een door anderen verleende bijnaam, zoals Willem de Zwijger, en een door anderen gebezigde persoons- of auteursaan...

Lees verder
2005
2021-08-03
Autosport ABC

Autosport ABC door Rob Wiedenhoff

Pseudoniem

Om uiteenlopende redenen kiezen autosporters voor een schuilnaam. In de F1 niet gebruikelijk. Wolfgang von Trips begon bij sportwagenraces als 'Axel Linther'. Nelson Piquet gebruikt achternaam van zijn moeder. Bekende voorbeelden: 'Levegh' (Bouillin), 'Geki' (Giacomo Russo), 'Elde' (Leon Dernier), 'John Winter' (Louis Krages), 'Hausman' (Charles Zw...

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pseudoniem

[v. Gr. pseudos = bedrog, en onuma = onoma = naam] schuilnaam, nom de plume.

1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pseudoniem

schuilnaam

1990
2021-08-03
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

pseudoniem

pseudoniem - Namen die door schrijvers worden gebruikt in plaats van hun eigen naam.

1988
2021-08-03
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Pseudoniem

Schuilnaam. Aangenomen naam waaronder iemand in de openbaarheid treedt, met name in de wereld van de kunsten (zie ook: Incognito).

1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pseudoniem

[⟶Gr. onoma, naam], I. zn., o. (-en), 1.schuilnaam; 2. geschrift dat een schrijver onder een schuilnaam heeft geschreven: deze pseudoniemen verschenen bij een andere uitgever; II. bn. en bw., onder schuilnaam van de auteur verschijnend: zijn pseudonieme boeken; bw., onder een schuilnaam: hij schrijft —.

Lees verder
1955
2021-08-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Pseudoniem

verdichte naam; schuilnaam.

1954
2021-08-03
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Pseudoniem

aangenomen schrijversnaam. Zo bij ons: W. v. Palmar = Mevrouw Bouman; Geert Teis Pzn. = Spitzen; Marja = Mooij; Wolf Meesters = W. Meijer; Jan van Putten en Geert Blas, schuilnamen van B. H. de Graaff.

Lees verder
1952
2021-08-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pseudoniem

s.n., skûlnamme.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pseudoniem

I. zn. o. (-en), 1. aangenomen naam die iem. voert bij zijn optreden in het openbaar, inz. als schrijver, met het doel onbekend te blijven; schuilnaam: veel auteurs schreven hun eerste werk onder een pseudoniem; — zich verbergen, verschuilen, vermommen achter een pseudoniem; onder het pseudoniem van...; 2. (ongewoon) geschrift...

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pseudoniem

(Gr., verzonnen naam), schuilnaam (van schrijvers, componisten, enz.).

1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pseudoniem

o. schuilnaam.

1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pseudoniem

schuilnaam, waaronder schrijvers of beeldende kunstenaars soms hun werken doen verschijnen.

1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pseudoniem

is aanvankelijk een gefingeerde naam, later een geschrift onder gefingeerden naam uitgegeven, gelijk dat in de Renaissance, maar ook in de 19e e. zeer gebruikelijk was. Zie verder → Anoniem. Lit.: M. Holzmann en H. Bobatta, Deutsches Anonymen-Lexikon (VII 1928, 1501-1926).

Lees verder
1928
2021-08-03
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Pseudoniem

Een pseudoniem is een schuilnaam, waaronder een schrijver of een ander kunstenaar zijn werk soms doet verschijnen. Zo was b.v. „Hildebrand” het pseudoniem van den bekenden Nicolaas Beets, den schrijver van de „Camera Obscura”; Piet Paaltjens (ds. Haverschmidt); Multatuli (Douwes Dekker); Lodewijk van Deyssel (K. J. L. Alber...

Lees verder
1898
2021-08-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pseudoniem

Pseudoniem - m. (-en), die een valschen naam draagt en daaronder schrijft; — o. valsche naam, schuilnaam : veel auteurs schreven hun eerste werk onder een pseudoniem.

Lees verder
1870
2021-08-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Pseudoniem

Pseudoniem noemt men een geschrift, dat opzettelijk onder een „valschen naam” uitgegeven wordt, of den naam draagt van iemand, die het niet heeft opgesteld. Ook de valsche naam zelf wordt met dat woord aangeduid. In verschillende beschaafde landen heeft men woordenboeken van aldaar gebezigde pseudoniemen. Een pseudoniem wordt ook wel nom de plume g...

Lees verder