Wat is de betekenis van pompeus?

1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pompeus

[Fr. pompeux, van VLat. pomposus, van Lat. pompa, Gr. pompè = feestelijke optocht, van pempein = zenden] pralerig, pronkerig; met veel zwier, statig, deftig; hoogdravend.

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Pompeus

zwierig; hoogdravend

1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

pompeus

[→Fr.], bn. en bw., zwierig, prachtig: luisterrijk: — gekleed; (van kunstuitingen) weids, hoogdravend: een pompeuze tijd.

1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Pompeus

prachtig; pralend, pronkend; hoogdravend

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pompeus

(<Fr.), bn. bw., zwierig, prachtig, hoogdravend : een pompeuze stijl.

1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pompeus

statig, pralerig, deftig, pronkend, met praalvertonlng gepaard gaand; hoogdravend.

Gerelateerde zoekopdrachten