Wat is de betekenis van plantengroei?

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

plantengroei

plantengroei - zelfstandig naamwoord uitspraak: plan-aten-groei 1. de groei van een plant of planten ♢ door al die regen is de plantengroei enorm 2. het ergens voorkomen van planten ♢ er is op d...

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Plantengroei

s., plantegroei, -tier.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Plantengroei

m., g. mv., 1. de groei, het toenemen in grootte van een plant: de invloed van electrische stromen op de plantengroei; 2. het uit de aarde opschieten, het ergens voorkomen van planten: de veranderingen door bemesting en plantengroei in de bouwgrond teweeggebracht; 3. de gezamenlijke planten die ergens groeien: de pl...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

plantengroei

v. (1 de groei, het toenemen in grootte van een plant; 2 het groeien, het ergens voorkomen van planten; ook: het resultaat; 3 de gezamenlijke planten, die ergens groeien; de aard en het voorkomen van wat er wast in een bepaalde streek: vegetatie): 1 langzame plantengroei; de waarde van meststoffen voor de plantengroei; 2 deze plantengroei was een b...

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Plantengroei

Plantengroei - Het N. en W. is een steppe met doornige struiken en gras. Het Z. en O. heeft een mediterrane flora in de bekkens. Van Lazistan tot Soeram hebben de N. gebergten een rijke vegetatie, naar het O. worden de gebergten kaler, langs de Aras heerscht de steppe.

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

plantengroei

m. (g. mv.), 1. de groei, het toenemen in grootte van een plant of planten: de invloed van licht op de plantengroei; 2. het ergens voorkomen van planten: de veranderingen door bemesting en plantengroei in de bouwgrond teweeggebracht; 3. de gezamenlijke planten die ergens groeien: een weelderige celstrekking, meristeem, secundaire diktegroei.

2024-02-21
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Plantengroei

A. Suriname. Floristisch-plantengeografisch behoort Suriname tot het Neotropische Flora-gebied en tot de onderafdeeling van de Hylaea of het gebied van de Amazone-rivier. Klimatisch is dit gebied gekenmerkt door den overvloedigen neerslag, die vrij gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld is, en door den in verhouding tot de geografische b...