Wat is de betekenis van persiflage?

2009
2023-01-27
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

persiflage

Term met een tamelijk vage betekenis: nu eens gelijk aan parodie of pastiche, dan weer als overkoepelende term voor alle vormen van spottende nabootsingen.

1994
2023-01-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Persiflage

[Fr.] het persifleren.

1993
2023-01-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Persiflage

spottende imitatie

1973
2023-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

persiflage

[Fr.], v. (-s), bespotting door navolging met sterke overdrijving; stuk dat zo’n bespotting inhoudt.

1955
2023-01-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Persiflage

ironische bespotting; fijne spot.

1952
2023-01-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Persiflage

spotternij, bespotting.

1951
2023-01-27
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

persiflage

persiflage, bespotting.

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Persiflage

(Fr.), v. (-s), fijne bespotting, spotternij of beschimping bestaande in een caricaturale uitbeelding; stuk dat zo’n bespotting inhoudt: De ,,Vermakelyke Slaa-tuintjes” zijn een persiflage op de met noten overladen uitgaven van klassieke schrijvers.

1949
2023-01-27
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Persiflage

(Fr.), fijne bespotting, ook beschimping van toestanden, personen enz.

1948
2023-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

persiflage

(Fr.) v. fijne bespotting, bespottende lor van het verhevene.

1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

persiflage

v. persiflages (Fr. het persifleren). (g = zj).

1937
2023-01-27
Pegasus

S. van Praag (1937)

persiflage

(Fr.), v. fijne bespotting.

1933
2023-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Persiflage

het i/e bespottelijk daglicht stellen v. personen en toestanden.

1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

persiflage

(persi'fla:zjə) v. (-s) [Fr.] het persifleren, fijne bespotting, bespottende lof.

1914
2023-01-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

persiflage

persiflage - v., ironische bespotting; fijne spot.

1908
2023-01-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Persiflage

fijne spot; persifleeren, op fijne wijze bespotten, op geestige wijze belachelijk maken.

1908
2023-01-27
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Persiflage

bespotting, schimpstuk, hoonschrift.

1906
2023-01-27
wink

Wink's vreemde woordenboek

Persiflage

vr. Fr., bespotting, inzonderheid door ironie.

1898
2023-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Persiflage

Persiflage v. (-s), fijne bespotting, spotternij of beschimping, bespottende lof.