2019-10-20

Persbericht

Een persbericht is een schriftelijke, nieuwswaardige mededeling(en) voor de pers in journalistieke vorm aangeleverd. De nieuwe elementen zijn persklaar opgenomen in het bericht.

2019-10-20

Persbericht

Een persbericht is een schriftelijke, nieuwswaardige mededeling(en) voor de pers in journalistieke vorm aangeleverd. Organisaties, bedrijven of personen versturen persberichten doorgaans met het doel om een bepaalde doelgroep met een publicatie te bereiken om interesse voor een bepaald onderwerp, product of dienst te wekken. Het persbericht dient voldoende nieuwswaarde te bevatten voordat de aangeschrevenen besluiten het te publiceren. Hoewel het persbericht persklaar geleverd wordt, kunnen aang...

2019-10-20

persbericht

Een bericht naar de pers om informatie namens de organisatie (of een persoon) publiek bekend te maken.

2019-10-20

Persbericht

Bericht (mededeling, nieuws of voorlichting) in dagbladen of andere periodieken of op andere wijze gepubliceerd.

2019-10-20

persbericht

persbericht - zelfstandig naamwoord uitspraak: pers-be-richt 1. nieuwsbericht van een persbureau of een andere organisatie, bestemd voor alle media ♢ het ministerie heeft een persbericht rondgestuurd over de gang van zaken Zelfstandig naamwoord: pers-be-richt het persbericht de persberichten het persber...