Synoniemen van percentage

2020-01-27

percentage

percentage - v., deel van een geheel in honderdsten uitgedrukt.

2020-01-27

percentage

Equivalent van score in een parenwedstrijd die vrijwel altijd in procenten (van het maximaal haalbare aantal matchpoints) wordt berekend.

2020-01-27

Percentage

Percentage o. percentsgewijze berekend bedrag of hoeveelheid: het percentage absoluut schoolverzuim is bij mij 74.

2020-01-27

Percentage

Percentage - een bedrag, percentsgewijze berekend.

2020-01-27

percentage

percentage - zelfstandig naamwoord uitspraak: per-cen-ta-zje 1. getal waarmee je aangeeft om hoeveel procent het gaat ♢ ik krijg een percentage van wat hij verdient Zelfstandig naamwoord: per-cen-ta-zje het percentage de percentages Synoniemen gehalte

2020-01-27

percentage

o. percentsgewijze uitgedrukt gedeelte van een geheel..

2017-07-26

percentage player

→ percentage shot

2017-01-10

Nww-percentage

Het is nww-percentage is de omvang van het bestand niet-werkende werkzoekenden (nww) uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking.

2016-12-22

Kroonlengte- percentage

Het kroonlengte-percentage is de verhouding van de lengte van de levende kroon tot de totale boomhoogte.

2017-06-26

percentage play

(Eng.; percentage speelwijze) Speelwijze die volgens de kansberekening van een aantal alternatieven de beste is.

2017-05-11

Verloop(percentage)

Het totaalaantal vertrokken werknemers, uitgedrukt in een percentage van het totaalaantal werknemers (fulltimers plus niet-omgerekende parttimers). Voor een van de zestien opleidingen die ze momenteel kunnen volgen. Vanaf 1998 zijn na de basisvorming drie leerwegen mogelijk: — een theoretische leerweg, toeleidend naar mbo of mavo; — een beroepsgerichte leerweg, die voorbereidt op secundair beroepsonderwijs; — een gemengde leerweg, combinatie van een theorie- en beroepsgerichte aanpak.

2016-12-20

Cumulatief percentage

Een cumulatief percentage is een bij een toetsscore behorend getal dat aangeeft hoeveel procent van de kandidaten de genoemde toetsscore of een lagere heeft behaald.

2017-07-26

percentage shot

(het) - veilige slag waarbij een speler weinig tot geen risico neemt. • Er zijn, juist ook op de zeer lucratieve Amerikaanse tour, professionals die [vanwege hun percentage shots] bekend staan als 'percentage players’. Ze komen met de weekendtas in de ene hand en het attachékoffertje in de andere naar de baan, halen de cut, eindigen ergens in de middenmoot, brengen hun cheque fluitend naar de bank en gaan door naar het volgende toernooi. (GELDE) Herkomst: Eng. percentage (gelijkmatig, bere...

2017-02-28

Pay-out percentage

Het pay-out percentage is het gedeelte van de winst die ter beschikking van de aandeelhouders staat dat aan hen wordt uitgekeerd. Indien bij een overname sprake is van een earn-out wordt dit percentage vaak in de koop/verkoopovereenkomst voor enkele jaren vastgelegd.

2017-04-21

Percentage-of-completion-methode

Methode waarbij de winst op langlopende werken wordt genomen naar rato van de voortgang van het werk.

2019-06-06

Fixe koolstof

Hieronder verstaat men het percentage aan brandbare stof van de cokes van een bepaalde kolensoort, omgerekend op honderd deelen van de oorspronkelijke kool, m.a.w. het percentage f. k. is het percentage cokes, verminderd met het percentage asch. de Wilde

2017-04-20

Proportie

Percentage gedeeld door honderd.

2017-05-02

Bed occupancy rate

Bedbezetting (uitgedrukt in een percentage).

2013-12-13

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage dat iemand jaarlijks aan pensioen opbouwt. Het percentage van de pensioengrondslag ligt vaak tussen de 1,75% en 2,25%.

2017-04-11

importquote

Percentage van de import ten opzichte van het bbp.