Wat is de betekenis van Paul Janet?

1949
2021-01-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Paul Janet

(1823-1899), Frans filosoof, leerling van Victor Cousin, metaphysicus.

1933
2021-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Paul Janet

Fransch spiritualistisch wijsgeer, bestrijder van materialisme en positivisme. * 1823 te Parijs, ♱ 1899 aldaar. Leerling en secretaris van ➝ Cousin, later hoogleeraar aan de Sorbonne. Voorn. werken: La phil. fr. contemporaine; Victor Cousin et son oeuvre; La phil. de Lamennais; Le matérialisme contemp. en Allemagne; Phil. du bonheur; La mora...

Lees verder