Wat is de betekenis van participant?

2021
2023-02-07
Blockchain

Blockchain woordenboek

Participant

participant is iedereen die toegang heeft tot een blockchain van een decentralized crypto network en digitale gegevens kan wijzigen.

2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

participant

participant - zelfstandig naamwoord uitspraak: par-ti-ci-pant 1. iemand die ergens aan meedoet ♢ dit zijn de participanten van deze cursus 1. participant zijn in een bedrijf [mede-eigenaar]...

Lees verder
2016
2023-02-07
Improving Your Writing and Speaking

Improving Your Writing and Speaking

participant

Person who discusses his/her opinions.

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Participant

[Fr. = o.dw van participer, zie participeren] deelhebber, aandeelhouder.

1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Participant

deelhebber

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

participant

[Fr.], m. (-en), deelhebber, deelnemer, aandeelhouder.

1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Participant

deelhebber, deelgenoot.

1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Participant

I. deelhebbend, -nemend; II. deelhebber; deelnemer; deelgenoot.

Lees verder
1951
2023-02-07
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

participant

I. deelnemend, deel hebbend; II. deelnemer, deelhebber.

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Participant

(Er.), m. (-en), (ouderw.) deelhebber, deelnemer, aandeelhouder.

1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

participant

m. deelnemer, deelhebber, deelgenoot.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

participant

m. participanten (Fr. deelhebber, deelgenoot; aandeelhouder), (ant = ant).

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

participant

(partisi’pant) m. (-en) deelhebber, deelgenoot, deelnemer.

1914
2023-02-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

participant

participant - m., deelhebber, deelgenoot.

1910
2023-02-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Participant

Participant - deelhebber, aandeelhouder, deelnemer in een consortium of syndicaat.

1908
2023-02-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Participant

deelhebber, deelnemer.

1906
2023-02-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Participant

deelgenoot.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Participant

Participant m. en v. (-en), deelhebber, deelnemer.

1864
2023-02-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

participant

participant - m. en v. (participanten), deelhebber, deelnemer