Wat is de betekenis van Parafraseren?

2015
2022-12-01
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Parafraseren

Parafraseren - Kort in eigen woorden herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd.

2014
2022-12-01
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Parafraseren

Parafraseren - kort in eigen woorden herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd.

2011
2022-12-01
Groepen in focus

Begrippenlijst bij het boek "Groepen in focus"

Parafraseren

Parafraseren is een vorm van doorvragen. De moderator herhaalt in korte, eigen bewoordingen wat de laatste spreker net heeft gezegd. Parafraseren kan belonend en controlerend zijn, want de ander weet dat er goed naar hem is geluisterd, dat hij is begrepen. Parafraseren kan de spreker uitnodigen om verder te gaan. Het is een soort aanmoediging en he...

Lees verder
2007
2022-12-01
logopedie

Logopedisch Lexicon

Parafraseren

(ww.), op een andere manier hetzelfde zeggen.

1995
2022-12-01
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Parafraseren

Het in eigen woorden weergeven van de ideeën van anderen.

1994
2022-12-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Parafraseren

[Fr. paraphraser] omschrijvend verduidelijken; (muz.) (thema) uit- en bewerken.

1994
2022-12-01
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Parafraseren

De tekst uit een bron in je eigen woorden omschrijven in plaats van letterlijk overnemen (citeren). Ook bij parafraseren neem je een verwijzing op.

1993
2022-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Parafraseren

(parafrazeren) omschrijven

1992
2022-12-01
Gesprekken in organisaties

Gesprekken in organisaties

parafraseren

In het korte in eigen woorden weergeven wat het belangrijkste is van datgene wat de ander heeft gezegd.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

parafraseren

(parafraseerde, heeft geparafraseerd), een parafrase (van iets) geven.

1955
2022-12-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Parafraseren

toelichtend omschrijven.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Parafraseren

(parafraseerde, heeft geparafraseerd), een parafrase van iets geven.