Wat is de betekenis van Paganisten?

2024-07-17
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Paganisten

Paganisten (onchristenen, heidenen), in Nederland omstreeks 1900 de minachtende benaming voor hen, die niet tot een van de orthodoxe partijen behoorden. → antithese.

2024-07-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Paganisten

(onchristenen, heidenen), in Nederland ca. 1900 minachtende benaming voor hen, die niet tot een der orthodoxe staatspartijen behoorden. → Antithese.

2024-07-17
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Paganisten

1) heidenen, ongodisten, niet-Christenen; allen, die zich tijdens de regeering v. Constantijn, den len Christenkeizer, niet aansloten b/d staatsChristenen ; 2) minder vleiende benaming in Ned. v. hen, die niet tot e/d orthodoxe Staatspartijen behooren.

Gerelateerde zoekopdrachten