2019-10-20

Overige kerken in Landsmeer

De voorm. Geref. kerk Noordeinde 124 (circa 1880), een houten zaalkerk met spitsboogvensters, huisvest nu een winkel. In 1927 werd de Geref. kerk Calkoenstraat 12a in gebruik genomen. Deze zaalkerk met toren vertoont expressionistische details. Aan de achterzijde staat een verenigingsgebouw (1967). Uitgevoerd in de vorm van een stolpboerderij is de R.K. De Goede Herderkerk (Zuideinde 34; 1972-'73, H.J. van den Bogaard).