Wat is de betekenis van Overeenkomend?

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Overeenkomend

bn., 1. aan elkander gelijk zijnde: overeenkomende verklaringen, belangen; 2. op elkaar gelijkend, bij elkaar passend: overeenkomende kleuren, karakters.

Lees verder
1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overeenkomend

Overeenkomend bn. op elkander gelijkende: overeenkomende kleuren, karakters; — aan elkander gelijk zijnde: overeenkomende verklaringen, belangen.

Lees verder