Wat is de betekenis van Osmanen?

2023-12-06
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Osmanen

De Osmaanse dynastie heetste in het Turkse rijk van 1300-1922. De oorsprong van de Osmanen ligt aan het Baikalmeer. Stichter was Osman I. Hun kunst staat onder invloed van de Rum-Seldsjoeken, wier opvolgers zij zijn. Later bouwen beroemde architecten als Sinan onder invloed van de Byzantijnse kunst moskeeën in een eigen stijl. Faïence-teg...

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Osmanen

m. mv. (andere naam voor Turken, naar sultan Osman, ± 1300).


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Osmanen

of Ottomanen, andere benaming v/d Turken (naar sultan Osman I, 1288/1326 den veroveraar v. Klein Azië).

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Osmanen

Andere naam voor → Turken, aldus genaamd naar sultan Osman I (1299-1326). Voor Osmaansche kunst, zie → Islam.

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Osmanen

Osmanen, - naam der Turken, onderdanen van de dynastie van Osman.

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Osmanen

Osmanli, een stam der Turken, benoemd naar Osman I, den stichter van het Osmaansehe rijk.

2023-12-06
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Osmanen

m. mrv., Turken.

Gerelateerde zoekopdrachten