Wat is de betekenis van opname?

2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

opname

opname - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-na-me 1. wat op een beeld of foto te zien is ♢ dit is een opname van de kerk 2. het opnemen of opgenomen worden van iets ♢ ik gebruik keukenpapier vo...

Lees verder
1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

opname

v./m. (-n), (germ.) 1. het opnemen: aan dat ingezonden stuk is de — in onze krant geweigerd; het opnemen in een ziekenhuis: de specialist achtte noodzakelijk; 2. het opmeten en in kaart brengen: de van een terrein; 3. het maken van een fotografische afbeelding van iets; het gemaakte beeld: een paar opnamen van het paleis; 4. het registeren...

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Opname

v., (germ.) 1. het opnemen: aan dat ingezonden stuk is de opname in onze krant geweigerd, omdat het te persoonlijk was; — (in ’t bijz.) het opnemen in een ziekenhuis: de dokter achtte opname noodzakelijk ; 2. het opmeten en in kaart brengen: de opname van een terrein; 3. wijze waarop iets opgenomen, ontvangen, beo...

Lees verder
1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Opname

Opname v. het opnemen : aan dat ingezonden stuk is de opname in onze krant geweigerd, orndat het te persoonlijk was; — wijze waarop iets opgenomen, ontvangen, beoordeeld wordt: dat vond overal eene gunstige opname; — eene photographische opname maken, iets of iem. photographeeren.

Lees verder