Wat is de betekenis van Onwelwillendheid?

1952
2023-03-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onwelwillendheid

s., ûnskiklikens.

1950
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onwelwillendheid

v. (...heden).