Wat is de betekenis van Onverwrikbaar?

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onverwrikbaar

bn. bw. (-der, -st), 1. door wrikken niet bewogen of van zijn plaats gebracht kunnende worden: de grendel blijft onverwrikbaar; 2. onveranderlijk: ’t besluit is onverwrikbaar; — bw.: onverwrikbaar pal staan, standhouden [in de bet. 2. meestal onwrikbaar].

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onverwrikbaar

bn., bw.; onverwrikbaarder, onverwrikbaarst (door wrikken niet kunnende bewogen of van zijn plaats gebracht worden; fig. onveranderlijk): onverwrikbare dijken, onverwrikbaar stevig; fig. een besluit is onverwrikbaar, staat onverwrikbaar vast.

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Onverwrikbaar?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

onverwrikbaar

(onvər'vriʞba:r) bn. (...bare) en bw. 1. door wrikken niet bewogen kunnende worden : ...bare zuilen. 2. standvastig: een besluit; hij stond pal.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Onverwrikbaar

bn. bw. (-der, -st), niet verwrikbaar, door wrikken niet bewogen of van zijn plaats gebracht kunnende worden : de grendel blijft onverwrikbaar; (fig.) onveranderlijk : 't besluit is onverwrikbaar; — bw. onverwrikbaar pal staan.

Gerelateerde zoekopdrachten