Wat is de betekenis van ontploffingsgeluid o. ontploffingsgeluiden (het geluid v. e. ontploffing; spraakk. ontploffende medeklinker): de p, b, t zijn ontploffingsgeluiden?

1937
2023-03-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)