Wat is de betekenis van Ontkennend?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontkennend

ontkennend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanontkennen

Lees verder
1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontkennend

bn. en bw., 1. een ontkenning inhoudend, aanduidend dat iets niet is of niet zo is: een ontkennend antwoord; 2. (spraakk.) bijwoord, waardoor de zin een ontkennende betekenis krijgt; lidwoord, grammaticale naam voor het woord geen.

Lees verder
1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ontkennend

bn. bw., 1. een ontkenning inhoudend, aanduidend dat iets niet is of niet zo is: een ontkennend antwoord; — bw.: een vraag ontkennend beantwoorden. 2. (spraakk.) ontkennend bijwoord, waardoor de zin een ontkennende betekenis krijgt (b.v. nooit); — ontkennend lidwoord, grammatische naam voor het woord ...

Lees verder
1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ontkennend

bn. (niet toestemmend): een ontkennend antwoord; nooit is een ontkennend bijwoord, noch is een ontkennend voegwoord, geen is een ontkennend lidwoord.

1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontkennend

bn. bw. eene ontkenning aanduidend ; een ontkennend antwoord; eene vraag ontkennend beantwoorden; — (spraakk.) ontkennend bijwoord, partikel waardoor de zin eene ontkennende beteekenis krijgt; — ontkennend lidwoord, grammatische naam voor het woord geen.

Lees verder