2019-09-16

Omstandereffect

Het omstandereffect (Engels: bystandereffect) is het verschijnsel dat optreedt bij mensen die in een grote groep getuige zijn van een noodsituatie of misdrijf, en niet ingrijpen. De theorie is dat hoe groter de groep, hoe kleiner de kans is dat iemand daadwerkelijk ingrijpt. De term komt uit de sociale psychologie. Er is veel discussie over de oorzaken van het omstandereffect. De meest genoemde oorzaken zijn de ''diffusion of responsibility'' en misinterpretatie door sociale druk. De eerstgenoem...

Lees verder