2020-01-29

Omstandereffect

Het omstandereffect (Engels: bystandereffect) is het verschijnsel dat optreedt bij mensen die in een grote groep getuige zijn van een noodsituatie of misdrijf, en niet ingrijpen. De theorie is dat hoe groter de groep, hoe kleiner de kans is dat iemand daadwerkelijk ingrijpt. De term komt uit de sociale psychologie. Er is veel discussie over de oorzaken van het omstandereffect. De meest genoemde oorzaken zijn de ''diffusion of responsibility'' en misinterpretatie door sociale druk. De eerstgenoem...

2016-09-21

Bystander effect

Het bystander effect (in het Nederlands het omstandereffect) is de situatie waarbij een aantal mensen toekijken bij een noodsituatie of misdrijf maar niet in actie komen. Deze term uit de sociale psychologie houdt in dat omstanders van een noodsituatie of misdrijf toekijken zonder hulp te bieden, het alarmnummer te bellen of pas heel laat in actie komen. Voorbeelden van de situaties waarbij dit effect kan optreden zijn zinloos geweld, beroving, een verkeersongeval of pesterijen. De theorie l...