Wat is de betekenis van Offerte?

2019
2022-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

offerte

offerte - Zelfstandignaamwoord 1. een aanbieding van goederen of diensten tegen een vaste prijs Er werd een offerte opgemaakt in dat kantoortje.

Lees verder
2018
2022-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

offerte

offerte - zelfstandig naamwoord uitspraak: of-fèr-te 1. opgave van prijs en voorwaarden voor een bestelling, lening etc. ♢ heb je al een offerte voor die verbouwing? Zelfstandig naamwoord: of-fèr-te de offerte...

Lees verder
2017
2022-01-21
Rombouts Advies

Schrijver op Ensie

Offerte

Een offerte is een opgave van prijs en leveringscondities voor een order of project van potentiële leveranciers, aangevraagd door de inkoper.

1994
2022-01-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Offerte

[Fr.] aanbieding (van handelsgoederen of diensten).

1993
2022-01-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Offerte

aanbieding van goederen met prijsopgave

1993
2022-01-21
NIMA

Nima marketing lexicon

Offerte

Het (schriftelijke) aanbod van een aanbieder om bepaalde producten of diensten te leveren, waarbij de prijzen en overige (verkoop- en leverings)voorwaarden worden vermeld.

1983
2022-01-21
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Offerte

Een offerte is een geschrift, houdende een prijsopgave van de daarin nauwkeurig omschreven soort en hoeveelheid van te leveren goederen of diensten.

1955
2022-01-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Offerte

aanbieding, voorstel

1950
2022-01-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Offerte

(Fr.), v. (-s). (kooph.) aanbieding van koopwaar tegen vaste prijs: vrijblijvende offerte; — (gemeenz.) aanbod, aanbieding, voorstel.

1948
2022-01-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

offerte

v. aanbieding.

1937
2022-01-21
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

offerte

v. offertes, offerten (Fr. aanbieding, aanbod); handel: vaste offerte.

1933
2022-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Offerte

(handelsecon.), aanbod van goedederen met opgave van hoeveelheid, kwaliteit, leverings-, betalingscondities en eventueel andere bijzonderheden. Gaat de o. vergezeld van een monster, dan spreekt men van een bemonsterde o. De handelspractijk onderscheidt:1° De vaste o. De aanbieder verbindt zich hierbij de goederen gedurende een (korten) tijd nie...

Lees verder
1916
2022-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Offerte

Offerte, aanbod, voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. In het Duitsche recht is zij uitvoerig geregeld (§§ 145 v.v Bürg. Ges.b.). Hier te lande echter niet. Volgens sommigen bindt te onzent de offerte den aanbieder tot niets. Veeleer zal echter moeten worden aangenomen, dat door de enkele aanneming door de wederpartij een overeenkomst tot...

Lees verder
1910
2022-01-21
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Offerte

Offerte - aanbieding, aanbod, voorstel. — (bemonsterde): een offerte, die vergezeld gaat van monsters. — (vaste): Bij een vaste offerte geeft men aan dengene, aan wien men de offerte maakt, de beschikking over het aangebodene, tot den gevraagden prijs en voor den vastgestelden termijn. Eene vaste offerte zonder tijdbepaling bestaat niet. — (vri...

Lees verder
1898
2022-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Offerte

Offerte v. (-s), (kooph.) aanbieding van koopwaar tot vastgestelden prijs; (gemeenz.) aanbod, aanbieding, voorstel.

1864
2022-01-21
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

offerte

offerte - v. (offerten), aanbod, aanbieding, voorstel