2019-10-19

Oeuvre

Een oeuvre (Frans voor werk) is de complete verzameling van werken van een kunstenaar waarbij een zekere samenhang te zien is. Meestal wordt er over een oeuvre gesproken bij schrijvers, componisten of beeldend kunstenaars. Als in de werken van een kunstenaar een bepaalde kenmerkende richting of lijn te zien is kan het woord oeuvre gebruikt worden als verzamelnaam voor deze werken. Zo kan bijvoorbeeld een schrijver in zijn romans personages altijd zeer levendig beschrijven op een authentieke man...

2019-10-19

oeuvre

oeuvre - Zelfstandignaamwoord 1. alles wat een kunstenaar heeft gemaakt Er is een tentoonstelling in Amsterdm geweest van het oeuvre van Rembrandt. De Constantijn Huygens-prijs is een prijs die gegeven wordt voor het gehele oeuvre van een schrijver.

2019-10-19

oeuvre

Het oeuvre is het complete werk van een kunstenaar; men onderscheidt oeuvre op lange termijn, d.w.z. gedurende de gehele loopbaan, en oeuvre op korte termijn, d.w.z. gedurende een korte periode bijv. die van een serie verwante werken of van een bep. Werk.

2019-10-19

oeuvre

oeuvre - zelfstandig naamwoord uitspraak: ù-vre 1. het hele werk van een schrijver ♢ de overleden schrijfster heeft een indrukwekkend oeuvre achtergelaten Zelfstandig naamwoord: ù-vre het oeuvre de oeuvres

2019-10-19

oeuvre

oeuvre - Al het werk van een bepaalde kunstenaar.

2019-10-19

oeuvre

(Fr.) o. werk, de gezamenlijke werken (van een schilder enz.); ~s, v. mv. werken; ~s complêtes, vol ledige werken; ~s inédites, onuitgegeven werken; ~s posthumes, nagelaten werken.