Wat is de betekenis van Odulfus?

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Odulfus

Odulfus, Nederlands heilige, *Oirschot, +circa 854; priester en missionaris van de Friezen. Hij stichtte een kapittel in Stavoren. Zijn feestdag is 12 juni.

2024-07-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Odulfus

Ned. heilige. *Oirschot. tna 854. Priester in de kerk van zijn familie te Oirschot en werd later benedictijn in het Sint-Maartensklooster te Utrecht. Hij missioneerde onder de Friezen en stichtte een kapittel te Staveren.

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Odulfus

Ned. heilige, *Oirschot, ♱na854. Odulfus was priester in de kerk van zijn familie te Oirschot en werd later benedictijn in het Sint-Maartensklooster te Utrecht. Hij missioneerde onder de Friezen en stichtte een kapittel te Staveren. Feestdag: 12 juni.

Gerelateerde zoekopdrachten