Wat is de betekenis van Observatorium?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

observatorium

observatorium - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) is een instituut van waaruit sterren en andere hemellichamen worden bekeken en bestudeerd Woordherkomst afgeleid van het Latijnse observare (waarnemen) met het achtervoegsel -orium Synoniemen sterrenwacht

2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Observatorium

station voor het waarnemen van natuurverschijnselen, spec. van hemellichamen, sterrenwacht.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Observatorium

waarnemingsplaats; sterrenwacht

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

observatorium

sien sterrewag.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Observatorium

waarnemingspost; sterrenwacht

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Observatorium

o. (-s, ...ria), gebouw met toren of koepel, ingericht met telescopen enz., tot het waarnemen van de hemellichamen en hun loop ; sterrenwacht; ook in toepassing op andere inrichtingen voor wetensch. waarnemingen.

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Observatorium

inrichting voor de waarneming van klimatologische en andere natuurverschijnselen.

2024-02-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

observatorium

o. waarnemingsstation ter bespieding van natuurverschijnselen door middel van instrumenten; inz. sterrenwacht.

2024-02-22
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Observatorium

(laat-Lat). Plaats waar men kan waarnemen; sterrenwacht. Plur. observatoria.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

observatorium

o. (Ned.) observatoriums, observatoriën; (Lat.) observatoria (met de nodige instrumenten voorziene waarnemingsplaats voor allerlei natuurverschijnselen, inz. astronomische; sterrenwacht, -koepel of -toren).

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

observatorium

o. station ter waarneming van natuurverschijnselen.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Observatorium

inrichting waar waarnemingen gedaan worden, speciaal v. sterrenkundigen en meteorologischen aard.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Observatorium

→ Sterrenwacht.

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

observatorium

(opserva'to:rium) o. (-s, ...ria) [Lat.] inrichting ter waarneming van natuurverschijnselen: astronomisch, sterrenkundig, meteorologisch, weerkundig, magnetisch, seismografisch -.

2024-02-22
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Observatorium

is de naam van een gebouw, ingericht tot het doen van sterrenkundige (astronomische) of weerkundige (meteorologische) waarnemingen. In ons land zijn de meest bekende observatoria het Kon. Meteorologisch Instituut te de Bilt, dat dagelijks de weerberichten uitgeeft, en de sterrenwachten te Leiden en Utrecht.

2024-02-22
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Observatorium

Observatorium (van 't Lat. obseroare = opmerken, beschouwen, waarnemen) noemt men een inrichting tot het beschouwen oï waarnemen van den sterrenhemel en van natuurverschijnselen (magnetisme, enz.).

2024-02-22
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Observatorium

Waarnemingspost, sterrewacht.

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Observatorium

Observatorium - (sterrekundig), zie STERREWACHT.

2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

observatorium

v. (—s, —ria), gebouw voor het continu waarnemen van de hemellichamen en hun loop; sterrenwacht; ook in toepassing op andere inrichtingen voor wetenschappelijke waarnemingen, als geofysica, vulcanologie.

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

observatorium

observatorium - o., waarnemingspost; sterrewacht.