2020-01-26

N. W. S

N. W. S - afkorting van Nederlandsche Werkelijke Schuld. Men heeft Obligaties N. W. S. en Certificaten N. W. S. — Gijn, A. van., De samenstelling onzer nationale schuld. In De Economist, jg. 60(1911), bl. 289—311.

2019-07-17

N. W. S

N. W. S. - = Nederlandsche Werkelijke Schuld.

2019-09-19

N. W. S

= Ned. Werkelijke Schuld.

2019-03-14

N. S

N. S - afkorting van Nieuwe Stijl (Gregoriaansche tijdrekening).

2019-09-19

W. R. N. S

= Womens Royal Naval Service, (Eng.) Koninklijke Marine Vrouwen Dienst, ong. Marva.

2019-09-19

N. W. O. S

= Nationaal Werk voor Oud-Strijders (België).

2019-09-19

N. S

= 1 Nederl. Spoorwegen; 2 naschrift; 3 Nieuwe Stijl; 4 Notre Seigneur, (Fr.) Onze Heer (Jezus); 5 Nationaal Socialisme; Nasjonal Samling, de fascisti sche party in Noorwegen.

2019-02-21

W. N. koopman

W. N. Koopman. Woonde en werkte omstreeks 1740-1770 in Utrecht. Beeldhouwer en tekenaar, o.a. van een allegorische voorstelling, betrekking hebbende op de Akademie te Utrecht en een idem op de Vaderlandsche Sociëteit. Kram; Scheen; Thieme-Becker; Wurzbach.

2019-02-21

N. W. jansen

N. W. Jansen. Woonde en werkte in Den Bosch tot 1828. Echter niet gevonden in de archieven aldaar. Schilder(es) van zeegezichten en landschappen. Tentoonstelling Den Bosch 1828: storm op zee; een landschap.

2019-09-19

N. N. B. W

= Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek.

2019-09-19

N. N. S. F

— Ned. Nation. Social. Studentenfederatie.

2019-09-19

N. W. U

= Ned. Wielrenners Unie.

2020-01-26

N. W. Senior

1790-1864. Engelsch econoom der Klassieke school, hoogleeraar te Oxford; vooral bekend door zijn loon- en rentetheorie, waarin hij de laatste verklaart als belooning voor „onthouding” van consumptie. Bibliografie o.a.: An outline of the Science of political economy, 1835; Four introductory lectures on political economy, 1852.

2020-01-26

W. S. Jevons

1835-82. Engelsch econoom, hoogleeraar te Manchester, één van de grondleggers der grenswaardeleer: Theory of political economy, 1871.

2019-09-19

V. N. S

= (N".V.) Verenigde Ned. Scheepvaartmaatschappijen.

2018-12-06

W.

W. - W, v. (-’s), de 23ste letter van het alphabet; — al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; — in afkortingen : W. — West of Westen; — W.C. — watercloset; — Wd. — waarnemend; — Wdb. — woordenboek; — wed. — weduwe; — W. en W.— Weduwen en Weezen; — Wetb. — Wetboek; — w. g. — was geteekend (op afschriften); — — weinig gebruikelijk; — w.i . — werktuigkundig ingenieur; — W. I....

2019-09-19

N. I. W. I. N

= Nationale Inspanning Welzijnverzorging Indië, doel; Ontspanning v. d. Nederl. militairen ln Oost-Indië.

2019-10-22

S. W. B

→ Godloozenbeweging.

2019-09-19

N. B. S

= Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

2019-09-19

N. S. B

= 1 Nationaal Socialistische Beweging; 2 Neder landse Spaarbank Bond; 3 Nutsspaarbank.