Wat is de betekenis van Nutatie?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nutatie

nutatie - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de beweging van de primaire rotatie-as van een ronddraaiend voorwerp, die optreedt indien het massamiddelpunt van het voorwerp niet ligt op die primaire rotatie-as 2. (astronomie) kleine periodieke verplaatsingen van de hemelpool door bovengenoemd effect Woordherkomst afgeleid va...

Lees verder
1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Nutatie

zwenking van de aardas

1974
2021-05-11
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

nutatie

(L., nutare = knikken), verschijnsel dat plantedelen bij de groei een spiraal beschrijven. Berust op ongelijke groeisnelheden aan weerszijden van de groeitop. Bij ranken van klimplanten ontstaat een roterende nutatie (beschrijven cirkelvormige kringen). Komt een rank tegen een steunpunt dan treedt een thigmotropische kromming op, daar waar de rank...

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Nutatie

periodieke verplaatsing van de hemelpool

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nutatie

(<Lat.), v., periodieke verplaatsing van de: hemelpool.

1949
2021-05-11
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Nutatie

(Lat. nutátio = het heen en weer bewegen; nutáre = heen en weer bewegen, schommelen). Beweging van de figuuras van een roterend lichaam dat niet om een hoofdtraagheidsas roteert

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nutatie

(1), (plantkunde) beweging van de toppen van planten langs een langzaam stijgende spiraal; (2) knikbeweging die de as van een draaiend lichaam (tol, gyroscoop, aardbol) maakt tijdens de rondgaande (praecessie) * beweging.

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

nutatie

v. draaiing naar de zon (van bloemen); perio dieke schommeling der aardas om de hemelpool als gevolg van de aantrekkingskracht der maan.

1942
2021-05-11
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Nutatie

(< Lat. nutatio = het heen en weer bewegen; het knikken; < nutáre = heen en weer bewegen). Periodieke beweging van de hemelpool, ontdekt in 1747 door James Bradley (1692-1762).

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nutatie

(→ Lat. nutare = knikken). 1° (Sterrenk.) Door aantrekking van de zon en vooral van de maan op de niet geheel bolvormige aarde verandert de stand van de aardas in de ruimte. De hoofdbeweging heet → praecessie. Omdat de baan van de maan om de aarde voortdurend verandert, met een periode van 18,6 jaar, zijn er ook kleinere schommelingen...

Lees verder
1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nutatie

Nutatie - 1) (plantk.), noemt men elke kromming bij planten, die optreedt onafhankelijk van uitwendige prikkels, die dus veroorzaakt wordt door inwendige omstandigheden. Het woord circumnutatie, door Darwin ingevoerd, heeft vrijwel dezelfde beteekenis, maar drukt duidelijker uit, dat de toppen van groeiende deelen in een cirkel, of beter in een spi...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nutatie

Nutatie noemt men de door Bradley ontdekte zwenking der aard-as om haren gemiddelden stand, welke, evenals de praecessie der nachteveningen, een gevolg is van de aantrekking van zon en maan, werkende op de niet volkomen bolvormige aarde. Wegens de praecessie (vooruitschuiving) beschrijft de gemiddelde pool van den evenaar in een zeer lang tijdperk...

Lees verder