Wat is de betekenis van NicoIaas Bernardus Tenhaeff?

2023-12-11
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

NicoIaas Bernardus Tenhaeff

Ned. historicus, *21.9.1885 Utrecht, ✝ 2.1.1943 's-Gravenhage. Studeerde te Utrecht; leraar te Assen (1912) en te ’s-Gravenhage aan het Ned. Lyceum (1913-29; rector aldaar 1929-38); 1938—43 hoogleraar te Amsterdam. Bewoog zich o.a. op het gebied van de oorkondenleer, terwijl hij vele studies wijdde aan Utrecht en zijn Dom. Werken o...