2019-10-15

Nederlandse Bridge Bond

Vereniging die zich ten doel heeft gesteld de beoefening van het bridgespel in de ruimste zin des woords te bevorderen. De NBB stelt onder meer de spel- en wedstrijdregels vast, bevordert de naleving daarvan, organiseert en verleent ondersteuning aan bridgewedstrijden en geeft publicaties uit waaronder het maandelijkse blad ‘Bridge’. Van de NBB, die in 1930 werd opgericht, zijn vrijwel alle Nederlandse bridgeverenigingen lid. In 1995 werd het aantal van 100.000 aangesloten bridgers bereikt.