Wat is de betekenis van nauwgezet?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nauwgezet

nauwgezet - Bijvoeglijk naamwoord 1. met veel aandacht, op details lettend Bij nauwgezette controle bleek dat niet te kloppen. nauwgezet - Bijwoord 1. op nauwgezette wijze Hij gaat erg nauwgezet te werk. Woordherkomst sa...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nauwgezet

nauwgezet - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: nauw-ge-zet 1. met veel aandacht en op de kleine dingen lettend ♢ ze hebben de klus nauwgezet uitgevoerd Bijvoeglijk naamwoord: nauw-ge-zet ... is nauwgezetter dan ......

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nauwgezet

(het accent wisselt), bn. en bw. (-ter, -st), stipt, nauwkeurig: hij is in alles even nauwgezet', zijn plichten nauw'gezet waarnemen.

1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nauwgezet

adj. & adv., krekt, sekuer, pront, presiis.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nauwgezet

bn. bw. (-ter, -st), stipt, nauwkeurig: hij is in alles even nauwgezet; zijn plichten nauw'gezet waarnemen.

1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nauwgezet

bn. bw. (-ter, -st), stipt, nauwkeurig : hij is in alles even nauwgezet; zijne plichten nauwgezet waarnemen; — streng, stipt in de vervulling zijner plichten: ik heb hem als een nauwgezet ambtenaar leeren kennen. NAUWGEZETHEID, v.

Lees verder